OpenAL 2.0.9.0

OpenAL 2.0.9.0

Creative Labs – 0,8MB – Shareware –
ra khỏi 186 phiếu
OpenAL, mở âm thanh viện, là một nỗ lực phối hợp để tạo ra một API mở, nhà cung cấp trung lập, cross-nền tảng cho âm thanh tương tác, chủ yếu là spatialized. Đối tượng chính của nó gồm các nhà phát triển ứng dụng và người sử dụng máy tính để bàn dựa trên tiêu chuẩn di động như OpenGL trò chơi và các ứng dụng đa phương tiện.

Tổng quan

OpenAL là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Creative Labs.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 17.090 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của OpenAL là 2.1.0.0, phát hành vào ngày 28/07/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.0.7.0, được sử dụng bởi 58 % trong tất cả các cài đặt.

OpenAL đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,8MB.

Người sử dụng của OpenAL đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho OpenAL!

Cài đặt

người sử dụng 17.090 UpdateStar có OpenAL cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Creative Labs
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản